Program Tarihi
Program Süresi
Program Yeri
Telefon ve bilgisayar ile Eğitmen ve eğitim notlarına bağlantı olacaktır.
Daha Fazla Bigi Almak İçin Formu Doldurun

Hemen satın alabilir veya formu doldurarak size geri dönmemizi sağlayabilirsiniz.

IBS size e-posta ve sms gönderebilmek için izninizi istemektedir.İzin vermek için lütfen kutuyu işaretleyin.
Sertifika Programları | İstanbul Business School Tekrar Yükle
Katılımcı Adayı Kaynağı
Başvurulan Programlar
Katılımcı Adayı Kaynak Detayı
Dönem Seçiniz
Katılımcı Sayısı

Eğitmen ve Konuk Konuşmacılar

Eğitmenler
Konuk Konuşmacılar

Eğitim programına iş dünyasının vizyoner, sektörüne ilham veren profesyonelleri arasından seçilmiş yöneticiler, gerçek iş dünyası deneyimlerini, vaka örneklerini katılımcılarla paylaşmak için diğer eğitmenlerimiz;

Ders Modulleri

Katılımcılar Professional MBA programını tamamlamak için aşağıda belirtilen tüm modülleri almalıdır.

LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME

Kazanımlar

1-Liderliğin temel özelliklerini bilme

2-Liderlik becerilerini sergileyebilme

3-Bir liderlik faaliyetine hazırlanabilme

Değerlendirme Kriterleri

1.1-Liderliğin temel özelliklerini tarif edebilme

1.2-Lideliğin temel özelliklerinin hangi beceri ve niteliklerle örtüştüğünü tarif etme

2.1-Başkalarını yönlendirmede kullanılabilecek becerileri tarif etme

2.2-Liderlik becerilerini kullanarak başkalarını nasıl yönlendirebileceğini tarif etme

3.1-Liderlik becerilerini sergilemek için uygun bir faaliyet seçme

Kazanımlar

1-Bir görevi bir takıma vermenin avantajlarını ve dezavantajlarını anlama

2-Takım çalışmasında belli kurallar çerçevesinde  çalışmanın neden önemli olduğunu anlama

3-Farklı kişilerin takıma katkılarını (güçlü yönleri, becerileri ve deneyimleri) değerlendirebilme

4-Verilen bir görevle ilgili olarak, takım içerisinde görev ve sorumluluk dağılımını yapabilme

5-Takım içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme

6- Takımın performansı üzerine derinlemesine düşünebilme

Değerlendirme Kriterleri

1.1-Bir görevi bir takıma vermenin avantajlarını değerlendirme

1.2-Bir görevi bir takıma vermenin dezavantajlarını değerlendirme

2.1-Etkili bir takım çalışması için çalışma kurallarını tanımlama

2.2-Takım üyelerinin çalışma kurallarına uymamalarının muhtemel sonuçlarını açıklama

3.1-Öğrenenlerin takım olarak üstlendikleri bir görevde sergiledikleri güçlü yönlerini, becerilerini ve deneyimlerini değerlendirmeleri

3.2-Başkalarının takıma katkılarını (güçlü yönleri, becerileri ve deneyimleri) değerlendirme

4.1 Takım üyelerinin rol ve sorumluluklarını takım üyeleriyle birlikte kararlaştırma

4.2 Her rolün takımın hedeflerine ve görevin tamamlanmasına katkısını açıklama

5.1-Başkalarının, takımın görevi tamamlamasını sağlayacak geçerli fikir ve önerilerini tespit etme

5.2-Başkalarıyla çalışırken karşılaşılan bir problemi çözmek için bir takım planı tasarlama

5.3-Becerileri ve bilgi birikimini paylaşmak suretiyle takıma katkıda bulunma

5.4-Gerektiğinde takım üyelerine yardım etme, destek verme veya tavsiyelerde bulunma

5.5-Tavsiye ve yapıcı eleştirilere olumlu şekilde karşılık verme

5.6 Bir görevi veya faaliyeti zamanında tamamlamak için plan çerçevesinde hareket etme

6.1 Bireysel performansın takımın genel performansına nasıl katkı yaptığını tartışma

6.2Takımın ekip olarak etkili olduğu yönleri belirleme

6.3Takımın ekip olarak çalışma becerilerini geliştirebileceği alanları belirleme

Kazanımlar

1-İşle ilgili çeşitli belgeleri okuyabilme ve anlayabilme

2-Bilgi paylaşmak amacıyla işle ilgili belge oluşturabilme

3-İşle ilgili çeşitli konularda etkili iletişim kurabilme

Değerlendirme Kriterleri

1.1-İşle ilgili çeşitli belgelerde verilmek istenen önemli mesajları belirleme

1.2-İşyerinin yazılı talimatlarının ve politikalarının anlaşıldığını göstermek için bu belgelerin gereğini yerine getirme

2.1-İşle ilgili çeşitli konularda belgeler oluşturma

2.2-Belgelerin içeriğinin anlaşılır ve doğru olduğunu kontrol etme

3.1-İşle ilgili konularda tartışmalara açık ve anlamlı katkılarda bulunma

3.2-İşle ilgili bir konuda telefonda açık ve net iletişim kurma

Kazanımlar

1-Kariyer gelişimini anlama

2-Kariyer gelişimi için becerileri, nitelikleri ve deneyimi gözden geçirebilme

3-Kariyer gelişimini planlayabilme

4-Mülakata hazırlanma

5-Mülakatta yöneltilen soruları cevaplayabilme

 

Değerlendirme Kriterleri

1.1-İş veya öğrenim fırsatlarının kariyer gelişimine faydalarını açıklama

1.2-Bir pozisyonun veya kariyer gelişiminde bir aşamanın birbirlerine nasıl kapı aralayabileceğini açıklama

2.1- Becerilerini, nitelik ve deneyimlerini tarif etme

2.2-Kişisel nitelik, beceri ve deneyimlerini iş veya öğrenme alanlarına nasıl uygulanabileceğini açıklama

2.3-Kariyer gelişimiyle ilgili bilgilerin beceriler, nitelikler, deneyimler ve mesleki arzularla olan bağlantısını açıklama

2.4-Becerileri, deneyimleri ve mesleki arzuları içeren bir kariyer gelişim planı oluşturma

2.5-Kariyer planı için zaman çizelgesini açıklama

2.6-Kariyer gelişim planını desteklemek için gereken kaynakları tanımlama

3.1-Mülakatı düzenlenen kuruluşla ilgili önemli bilgileri edinme

3.2-Pozisyonla ilgili bilgi eksiklerini gidermek amacıyla, mülakat sırasında mülakatı gerçekleştirecek kişiye yöneltilebilecek soruları hazırlama

3.3-Mülakat sırasında sorulabilecek sorulara cevap hazırlama

3.4-Mülakatı gerçekleştirecek kişinin işe başvuran bir aday hakkındaki ilk izlenimlerini etkileyecek önemli faktörleri belirleme

3.5-Mülakatı gerçekleştiren kişinin sorduğu sorulara açıklık getirmesini talep edebilme

3.6-Mülakatı gerçekleştiren kişinin sorularını, pozisyonun gerektirdiği becerileri ve bilgi birikimini sergileyecek şekilde cevaplama