Program Tarihi
Program Süresi
Program Yeri
Telefon ve bilgisayar ile Eğitmen ve eğitim notlarına bağlantı olacaktır.
Daha Fazla Bigi Almak İçin Formu Doldurun

Hemen satın alabilir veya formu doldurarak size geri dönmemizi sağlayabilirsiniz.

IBS size e-posta ve sms gönderebilmek için izninizi istemektedir.İzin vermek için lütfen kutuyu işaretleyin.
Sertifika Programları | İstanbul Business School Tekrar Yükle
Katılımcı Adayı Kaynağı
Başvurulan Programlar
Katılımcı Adayı Kaynak Detayı
Dönem Seçiniz
Katılımcı Sayısı
Hedefi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Micro MBA Programının amacı farklı seviyelerde İK profesyonellerine sahip olmaları beklenen yetkinlikleri kazandırmaktır. 

Farklı bir Öğrenme Modeli

Katılımcılar bu program sayesinde farklı sektör ve organizasyonlardan insanlarla bir arada çalışma fırsatı yakalamaktadırlar. Eğitim esnasında katılımcılar, diğer katılımcılar ve eğitim direktörü ile birlikte çalışacaklar, birbirlerinin bakış açılarını test edecekler ve deneyimlerinden faydalanacaklardır. Sınıf kontenjanları ortalama 12 kişi olduğundan, eğitmenler katılımcılarla birebir ilgilenebilmekte ve her konuda yardımcı olabilmektedirler.

Bu Program Size Neler Katacak?

• İş analizi, görev tanımları
• İşe alım ve çıkış süreci
• Mülakat teknikleri
• Performans ölçüm sistemleri
• Yaptığın işten daha çok tatmin olmak
• Stratejik ücret yönetimi
• Stratejik bakış açısı
• İş ortağı olarak İK

gibi İnsan Kaynakları uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanıp yapılacak workshoplarla kendilerini geliştirme şansını elde edeceklerdir.

Hedef Kitlesi Kim?

Programın katılımcı profilini İK alanında kariyer hedefleyen genç profesyoneller ve üst düzey yöneticiliği hedefleyen farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonelleri oluşturmaktadır.

Eğitmen ve Konuk Konuşmacılar

Eğitmenler
Konuk Konuşmacılar

Eğitim programına iş dünyasının vizyoner, sektörüne ilham veren profesyonelleri arasından seçilmiş yöneticiler, gerçek iş dünyası deneyimlerini, vaka örneklerini katılımcılarla paylaşmak için diğer eğitmenlerimiz;

Katılımcılar Professional MBA programını tamamlamak için aşağıda belirtilen tüm modülleri almalıdır.

 

 • İK nedir, neler yapar?
 • Neden gereklidir?
 • İK profesyonelinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
 • İK profesyonelinin sorumlulukları nelerdir?
 • Kurumsal hedefler içinde İK’nın rolü nedir?
 • Workshop (Gruplar halinde çalışarak hayali bir şirket için İK Vizyonu Oluşturulacak)

TEMEL İK FONKSİYONLARI      

 • İK Planlaması, iş analizi, görev tanımları
 • Yan hak paketleri
 • İş sözleşmeleri
 • Workshop (Gruplar halinde çalışarak İK Planlaması, iş analizi yapılarak görev tanımı yazılacak)

İNSAN KAYNAKLARINDA DEĞİŞİM

 • İnsan Kaynaklarında organizasyonel değişim
 • Değişen iş şartlarında İK’dan beklentiler
 • İK’nın yeni rolü ve sorumlulukları
 • Y kuşağının beklentileri
 • X ve Y kuşağı birlikte nasıl çalışır?

Soru-Cevap

 

 • Yetkinlikler
 • İşe alım süreci 
 • Mülakat Teknikleri (Yetkinlik bazlı mülakat tekniği)
 • Workshop (Katılımcılar birbirleriyle mülakat yapacaklar)
 • Takdir, ödüllendirme süreçlerinin tasarımı
 • İşten ayrılma süreci
 • Temel performans yönetimi modelleri ve performans yönetiminde skorkart (Balanced Score Card)
 • Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü
 • PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)

 

 • Ücret yönetimi ve tutundurmada stratejik ücret yönetiminin önemi
 • Workshop (Katılımcılar gruplara ayrılarak Performans Değerlendirme Sistemi kuracak)
 • Yan hak paketleri
 • İş sözleşmeleri

ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO

 • Bordro Yönetimi
 • Workshop (çeşitli örneklerle katılımcılar bordro hazırlayacak)
 • İŞ KANUNU
 • İş Sözleşmeleri
 • İşten çıkışlarda dikkat edilecek başlıklar
 • Disiplin cezaları ve uygulamaları
 • Yasal izinler ve izin kullanımı
 • Fazla mesai uygulamaları

Soru-Cevap

 

 • Yetenek yönetim modelleri
 • İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
 • Yetenekli çalışanların belirlenmesi
 • Yetenek havuzu
 • Yetenek gelişim programları
 • İşveren markası

Workshop (İşveren marka çalışması)

EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMA

 • Kurumsal eğitim hedefleri
 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Yıllık/Aylık planlı eğitimler ve yıllık planlanmayan eğitimler
 • Kurumsal yapılarda eğitim planla süreci
 • İç kaynak kullanımı
 • Dış kaynak kullanımı
 • Eğitim tasarımı
 • Eğitim bütçesinin oluşturulması ve onaylanması
 • Eğitim organizasyonu
 • Eğitim sonucunda değerlendirme kriterleri
 • ROI

Workshop (Eğitim ihtiyaç analizi ve ROI örnekleri)

 Soru-Cevap