Prep For
İstanbul Business School ve Dünyanın en büyük eğitim şirketi PEARSON tarafından geliştirilen İş Hayatına Hazırlık Programı, uluslararası tanınmışlığa sahiptir ve küresel olarak kabul görmektedir.
Prep to Work programı,
Prep For
Size Türkiye’deki en büyük ve en çok saygı duyulan işverenlerin işe alımlarda en çok önem verdiği becerileri kazandıracak.
Prep For
Uluslararası geçerliliği olan bir sertifikasyon sağlayacak.
Prep For
Avrupa’da yüksek öğrenim öncesinde sizin için en ideal sıçrama tahtası olacak.
Prep For
Binlerce mezun arasından sahip olacağınız donanım ile SIYRILMANIZI sağlayacak.
Mini MBA
Prep For
Pearson onaylı Uluslararası geçerli sertifikasyon ile alınan dersler yüksek lisans programlarında kredi yerine sayılmaktadır. Programın kredi değeri 10’dir.
Prep For
Sınıf içi eğitim süresi: 16 Saat Toplam öğrenim süresi: 32 saat ( Projeler, Ödevler, Okumalar, Sınıf içi Eğitim)
Prep For
Haziran 2017
Çarşamba – Perşembe günleri.
Prep For
● Sınıf içi teorik bilgi paylaşımı
● Sınıf içi uygulama çalışmaları
● Vaka çalışmaları
● İş Hayatından Konuk Konuşmacılar
● İşe alım uzmanları ile gerçek mülakatlar
● Head Hunter görüşmeleri
● Proje Ödevleri, Geri Bildirim ve Değerlendirmeler
● Kariyer Mentorluğu
SEKTÖR PROFESYONELLERİ:
Program süresince iş hayatının önde gelen başarılı üst düzey yöneticileri derslere konuk olarak katılacaklardır. Farklı sektörlerden ve pozisyonlardan katılımın sağlanacağı programda hem iş networkünüzü geliştirebilecek hem de konuşmacıların tecrübelerinden birebir faydalanma imkanı bulabileceksiniz.

İŞE ALIM UZMANALARI/ Head Hunter’la İŞ GÖRÜŞMESİ SİMÜLASYONLARI:
Tüm katılımcılar mezuniyet öncesinde iş dünyasının başarılı ve en zorlu işe alım uzmanları ile görüşmeleri (Head Hunter)

İK YÖNETİCİLERİ İLE GERÇEK MÜLAKATLAR*
Program sonunda projeleri ve ödevleri zamanında ve eksiksiz tamamlayan başarılı katılımcılara İK Yöneticileriyle mülakat yapma, olası pozisyon açıklıklarında mülakatı başarılı geçen katılımcılara işe ya da staja girme hakkı sağlanacaktır. Katılımcılarla mülakat yapacak Şirketler yakın zamanda açıklanacaktır.

* ÖNEMLİ NOT: İstanbul Business School, hiçbir katılımcıya program sonunda iş garantisi vermemektedir. Prep to Work Programının tek amacı, yeni mezun ve üniversite öğrencilerini, iş hayatının beklentileri doğrultusunda iş yaşamına hazırlamak, ihtiyaçları olan yetkinlik ve becerileri geliştirmektir.
DERSLER
Ünite 1: İşyerinde Etkililik
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması
1.1Çalışanların işyerlerinde sergileyebilecekleri farklı etkili davranış biçimlerini açıklama

1.2Çalışanların işyeri dışında işverenlerini temsil ederken sergileyebilecekleri etkili davranış biçimlerini tarif edebilme
2Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi
2.1İşyerindeki diğer çalışanlarla uygun şekillerde iletişim kurabilme

2.2İşyeri hedeflerine ulaşabilmek için işyeri dışındaki kişilerle uygun şekillerde iletişim kurabilme

2.3Kurumsal çalışma kurallarına, usullerine ve güvenlik kurallarına uyma
Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1Liderliğin temel özelliklerini bilme
1.1Liderliğin temel özelliklerini tarif etme

1.2Liderliğin temel özelliklerinin hangi beceri ve niteliklerle örtüştüğünü tarif etme
2Liderlik becerilerini sergileyebilme
2.1Başkalarını yönlendirmede kullanılabilecek becerileri tarif etme

2.2Liderlik becerilerini kullanarak başkalarını nasıl yönlendirebileceğini tarif etme
3Bir liderlik faaliyetine hazırlanabilme
3.1Liderlik becerilerini sergilemek için uygun bir faaliyet seçme

3.2Seçilen faaliyetin uygun becerilerin sergilenmesini nasıl sağlayacağını açıklama
Ünite 3: Özyönetim Becerileri
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1Özyönetimin çalışma hayatındaki önemini anlama
1.1Çalışırken özyönetim becerileri sergilemenin neden önemli olduğunu açıklama

1.2İşyerinde özyönetimin nasıl gerçekleştirileceğini açıklama

1.3Etkin bir özyönetim sergilemenin işyerindeki diğer kişilere faydalarını açıklama
2İşyerinde kendi kendini yönetebilme
2.1Bir iş günü süresince gerçekleştirilecek faaliyetleri ve verilecek araları planlama

2.2Faaliyetleri günlük hedeflere ulaşılmasına öncelik verecek şekilde yürütme
3İşyerinde özyönetim becerilerini gözden geçirebilme
3.1İşyerinde kendi özyönetim becerilerini değerlendirme

3.2Özyönetim konusunda iyileşme kaydedilebilecek alanları tespit etme
Ünite 4: Takım Çalışması
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1Bir görevi bir takıma vermenin avantajlarını ve dezavantajlarını anlama
1.1Bir görevi bir takıma vermenin avantajlarını değerlendirme

1.2Bir görevi bir takıma vermenin dezavantajlarını değerlendirme
2Takım çalışmasında belli kurallar çerçevesinde çalışmanın neden önemli olduğunu anlama
2.1Etkili bir takım çalışması için çalışma kurallarını tanımlama

2.2Takım üyelerinin çalışma kurallarına uymamalarının muhtemel sonuçlarını açıklama
3Farklı kişilerin takıma katkılarını (güçlü yönleri, becerileri ve deneyimleri) değerlendirebilme
3.1Öğrenenlerin takım olarak üstlendikleri bir görevde sergiledikleri güçlü yönlerini, becerilerini ve deneyimlerini değerlendirmeleri

3.2Başkalarının takıma katkılarını (güçlü yönleri, becerileri ve deneyimleri) değerlendirme
4Verilen bir görevle ilgili olarak, takım içerisinde görev ve sorumluluk dağılımını yapabilme
4.1Takım üyelerinin rol ve sorumluluklarını takım üyeleriyle birlikte kararlaştırma

4.2Her rolün takımın hedeflerine ve görevin tamamlanmasına katkısını açıklama
5Takım içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme
5.1Başkalarının, takımın görevi tamamlamasını sağlayacak geçerli fikir ve önerilerini tespit etme

5.2Başkalarıyla çalışırken karşılaşılan bir problemi çözmek için bir takım planı tasarlama

5.3Becerileri ve bilgi birikimini paylaşmak suretiyle takıma katkıda bulunma

5.4Gerektiğinde takım üyelerine yardım etme, destek verme veya tavsiyelerde bulunma

5.5Tavsiye ve yapıcı eleştirilere olumlu şekilde karşılık verme

5.6Bir görevi veya faaliyeti zamanında tamamlamak için plan çerçevesinde hareket etme
6Takımın performansı üzerine derinlemesine düşünebilme
6.1Bireysel performansın takımın genel performansına nasıl katkı yaptığını tartışma

6.2Takımın ekip olarak etkili olduğu yönleri belirleme

6.3Takımın ekip olarak çalışma becerilerini geliştirebileceği alanları belirleme
Ünite 5: Çözümleri Başkalarına İletebilme
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1Bir problemin neden çözüm gerektirdiğini bilme
1.1Çözülmesi gereken bir problemi belirleme

1.2Problemin neden çözüm gerektirdiğini açıklama

1.3Bir çözüm yolu önerme
2Çözümü etkili bir şekilde başkalarına iletebilme
2.1Problemin nasıl çözüldüğünü başkalarına açıklama

2.2Açıklamaları uygun verilerle destekleme
3Sorulara ve itirazlara uygun cevaplar verebilme
3.1Bir probleme getirilen çözümle ilgili olası soru ve itirazları belirleme

3.2Grup içindeki diğer kişilerden gelecek geribildirim ve soruları nasıl ele alacağını planlama

3.3Yöneltilen soru veya itirazlara uygun şekilde karşılık verme
4Kendi performansını değerlendirebilme
4.1İletişimin başarılı yönlerinin neden başarılı olduğunu açıklama

4.2İletişimin başarısız yönlerinin neden başarısız olduğunu açıklama

4.3Çözümü başkalarına aktarma sürecini geliştirecek önerilerde bulunma
Ünite 6: Sorun Çözme
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1İşyerlerinde ortaya çıkabilecek problemleri anlama
1.1İşyerlerinde bireylerin problemlerle karşılaşmalarının temel nedenlerini açıklama

1.2Kurum veya şirketlerin sık karşılaşıltıkları problemleri belirtme
2İşyerlerindeki problemlerin çözümünde yardım kaynaklarından nasıl faydalanacağını bilme
2.1İşle ilgili problemlerin çözümünde hem bireylerin hem de kurumların yararlanabileceği kaynakları belirtme

2.2Bireylerin işyerlerinde karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olacak, farklı kaynaklardan edinilmiş bilgi ve tavsiyeler sunma
3İşyerlerinde karşılaşılan problemleri nasıl çözeceğini anlama
3.1Problem çözme stratejilerini belirtme

3.2İşyerlerinde karşılaşılabilecek farklı problemlere yönelik çözümler önerme

3.3Çözüm yöntemlerini etkililik derecelerine göre sıralama

3.4Çözüm yöntemleri sıralamasının gerekçelerini belirtme
4İşyerlerinde karşılaşılan problemleri çözmek için stratejileri nasıl uygulayacağını bilme
4.1İşyerlerinde karşılaşılabilecek problemleri çözmek için oluşturulacak planların nasıl uygulanacağını açıklama
Ünite 7: İşyerine Yönelik İletişim Becerileri
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1İşle ilgili çeşitli belgeleri okuyabilme ve anlayabilme
1.1İşle ilgili çeşitli belgelerde verilmek istenen önemli mesajları belirleme

1.2İşyerinin yazılı talimatlarının ve politikalarının anlaşıldığını göstermek için bu belgelerin gereğini yerine getirme
2Bilgi paylaşmak amacıyla işle ilgili belgeler oluşturabilme
2.1 İşle ilgili çeşitli konularda belgeler oluşturma

2.2Belgelerin içeriğinin anlaşılır ve doğru olduğunu kontrol etme
3İşle ilgili çeşitli konularda etkili iletişim kurabilme
3.1İşle ilgili konularda tartışmalara açık ve anlamlı katkılarda bulunma

3.2İşle ilgili bir konuda telefonda açık ve net iletişim kurma
Ünite 8: Kariyer Gelişimi
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1Kariyer gelişimini anlama
1.1İş veya öğrenim fırsatlarının kariyer gelişimine faydalarını açıklama

1.2Bir pozisyonun veya kariyer gelişiminde bir aşamanın birbirlerine nasıl kapı aralayabileceğini açıklama
2Kariyer gelişimi için becerileri, nitelikleri ve deneyimi gözden geçirebilme
2.1 Becerilerini, nitelik ve deneyimlerini tarif etme

2.2Kişisel nitelik, beceri ve deneyimlerin iş veya öğrenme alanlarına nasıl uygulanabileceğini açıklama

2.3Kariyer gelişimine yönelik iş veya öğrenme alanlarını tanımlama
3Kariyer gelişimini planlayabilme
3.1Kariyer gelişimine yönelik farklı kaynaklardan alınan bilgileri tanımlama

3.2Kariyer gelişimiyle ilgili bilgilerin beceriler, nitelikler, deneyimler ve mesleki arzularla olan bağlantısını açıklama

3.3Becerileri, deneyimleri ve mesleki arzuları içeren bir kariyer gelişim planı oluşturma

3.4Kariyer planı için zaman çizelgesini açıklama

3.5Kariyer gelişim planını desteklemek için gereken kaynakları tanımlama

3.6Kariyer gelişim planının nasıl gözden geçirileceğini açıklama
Ünite 9: Çalışma Becerileri
Kazanımlar
Değerlendirme kriterleri
1Mülakata hazırlanma
1.1Mülakatı düzenlen kuruluşla ilgili önemli bilgileri edinme

1.2Pozisyonla ilgili bilgi eksiklerini gidermek amacıyla, mülakat sırasında mülakatı gerçekleştirecek kişiye yöneltilebilecek soruları hazırlama

1.3Mülakat sırasında sorulabilecek sorulara cevaplar hazırlama

1.4Mülakatı gerçekleştirecek kişinin işe başvuran bir aday hakkındaki ilk izlenimlerini etkileyecek önemli faktörleri belirleme
2Mülakatta yöneltilen soruları cevaplayabilme
2.1 Mülakatı gerçekleştiren kişinin sorduğu sorulara açıklık getirmesini talep edebilme

2.2Mülakatı gerçekleştiren kişinin sorularını, pozisyonun gerektirdiği becerileri ve bilgi birikimini sergileyecek şekilde cevaplama

2.3Pozisyonla ilgilendiğini göstermek için uygun beden dilini kullanma
3Mülakatta sergilenen performansı gözden geçirebilme
3.1Mülakat sırasında sergilenen performansın olumlu yönlerini belirleme

3.2Gelecekteki bir mülakat sırasında sergilenecek performansı iyileştirmek için yollar önerme
HEMEN BAŞVUR :
İBS size e-posta ve sms gönderebilmek için izninizi istemektedir. İzin vermek için lütfen kutuyu işaretleyin.